27 Δεκεμβρίου

«Προσκυνούμεν σου την Γένναν, Χριστέ…»
Θα μιλήσουμε για τη Γέννηση του Χριστού στη Βηθλεέμ, τον ύμνο των Αγγέλων, την προσκύνηση των Ποιμένων, την οδοιπορία των Μάγων…

Read More

28 Δεκεμβρίου

«Παιδίον εγεννήθη ημίν, Υιός και εδόθη ημίν…»
Παρακολουθούμε τον Χριστό στα παιδικά Του χρόνια κοντά στην Παναγία Μητέρα Του και τον δίκαιο Ιωσήφ να δυναμώνει στο πνεύμα, να γεμίζει από σοφία με Χάρη Θεού…

Read More

29 Δεκεμβρίου

«Εγερθείς παράλαβε το Παιδίον
και την Μητέρα Αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον…»
Ζούμε την αγωνία της Αγίας Οικογένειας για να γλιτώσει από την σφαγή ο Νεογέννητος Ιησούς και τη θαυμαστή διάσωση του Προδρόμου Ιωάννη…

Read More

30 Δεκεμβρίου

«Ίδε ο Αμνός του Θεο
ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου…»
Στις όχθες του ποταμού Ιορδάνη ετοιμαζόμαστε να προσκυνήσουμε τον Μεγάλο Απεσταλμένο που μας φανερώνει τον αληθινό Τριαδικό Θεό.

Read More

31 Δεκεμβρίου

«Χαίρει δε εν τοις υψίστοις
ο μέγας μύστης Χριστού Βασίλειος»
Γνωρίζουμε τον αληθινό Άγιο Βασίλη, τον Ιεράρχη της Καισαρείας, έναν πραγματικό πατέρα για όσους έχουν ανάγκη…

Read More