28 Δεκεμβρίου

Θέμα: Τα παιδικά χρόνια του Χριστού μας

Το γεγονός

To quiz της ιστορίας μας

Ο ύμνος της ημέρας: Η Παρθένος σήμερον

Η Παρθένος σήμερον, τον υπερούσιον τίκτει,

και η γη το σπήλαιον, τω απροσίτω προσάγει.

Άγγελοι, μετά ποιμένων δοξολογούσι.

Μάγοι δε, μετά αστέρος οδοιπορούσι.

Δι’ ημάς γαρ εγεννήθη,

παιδίον νέον, ο προ αιώνων Θεός.

Οι εικόνες μας

Τα παζλ της ημέρας

Η κατασκευή μας

Σαν σήμερα

Η ιστορία μας: Ο Τέταρτος Μάγος

Τα έθιμά μας

Κάλαντα κάθε μέρα: Κρητικά κάλαντα Χριστουγέννων